Om Rødekorsbutikken

Formålet med Røde Kors Butikken er at alle ansatte, frivillige og medlemmer i Røde Kors skal kunne skaffe produkter og publikasjoner på en enkel måte.
I butikken finner du blant annet stand- og vervemateriell, informasjonsbrosjyrer, profilprodukter, bekledning m.m.

Registrer deg som kunde av nettbutikken for å få tilgang til produktporteføljen.

Velg riktig kundegruppe; Hjelpekorps, Delegater, Ansatte/Distriktskontor, Blodbanken, Forsvaret, Frivillig/Lokalforening eller Skole/Barnehage.

Tilgang til ønsket varegruppe gis innen 3 virkedager.

Copyright © Røde Kors