Informasjon om uniforms prosjektet

1.november i år ble det ansatt en prosjektleder for prosjektet på Nasjonalkontoret. I den siste måneden har det vært jobbet med å sette seg inn i tidligere arbeid, samt arbeid med å lage et konkurransegrunnlag som danner grunnlag for ulike leverandører å tilby plagg til hjelpekorpsene i hele Norge. Dette arbeidet er nå helt i sluttfasen og konkurransegrunnlaget vil bli sendt ut i disse dager. Svar frist på konkurransen er satt til 14. januar 2019. Fra da og frem til slutten av februar skal tilbudene evalueres og valg av endelig leverandør treffes innen utgangen av februar. Ny informasjon om leverandør, testperiode og lignende vil bli sendt ut.